شماره تماس

۰۸۱۳۲۵۶۹۱۴۰

ایمیل

info@hmrtf.ir

آدرس

همدان، بلوار سردار شهید همدانی، نرسیده به میدان فر.دگاه، پارک علم و فناوری همدان، طبقه همکف

تماس
_

تماس با صندوق پژوهش و فناوری استان همدان

تماس بگیرید یا جهت ارتباط ، از این فرم استفاده نمایید.