_

درخواست همکاری

صندوق پژوهش و فناوری استان، جهت تشکیل بانک اطلاعاتی نیروی انسانی و انتخاب افراد مناسب از بین متقاضیان، از تمامی علاقمندان به همکاری با صندوق، دعوت می نماید تا از طریق ارسال موارد خواسته شده در فایل زیر به ایمیل صندوق به آدرس info@hmrtf.ir اعلام درخواست همکاری خود را ارسال نمایند.